Luchtfoto realisatie Klavertje 4, september 2019
Luchtfoto realisatie Klavertje 4, september 2019

Klavertje 4 Greenport Venlo

Venlo, Horst, Sevenum, Maasbree

C2C werklandschap Greenport

Venlo en omgeving willen als eerste regio ter wereld de principes van Cradle to Cradle (C2C) gaan toepassen. De aanstaande wereldtuinbouwtentoonstelling, Floriade 2012 dient als precedent, maar de aanwezige (maak)industrie, logistiek en agribusiness leent zich bij uitstek voor een succesvolle toepassing van de principes van C2C. Klavertje 4 (K4) is een gebied ter grootte van ongeveer 5.000 hectare ten noordwesten van Venlo, gelegen tussen de snelwegen A73 en A67. In dit uitgestrekte gebied moet een dynamische zone van logistiek en agrarische bedrijvigheid worden ontplooid zonder dat dit leidt tot een onomkeerbare aantasting van de natuur waarin deze activiteiten zijn ingebed. De nieuwe bebouwing moet opgaan in het landschap waarbij een harmonisch en duurzaam evenwicht moet ontstaan in de samensmelting tussen economie en ecologie. In het masterplan zijn de verschillende functies zoveel mogelijk op elkaar afgestemd, zodat er een meerwaarde kan ontstaan: het Agro Business Park. Hierin worden een groot aantal logistieke functies (distributie, handel, opslag) gecombineerd met faciliteiten voor productie en verwerking. Het doel is om niet alleen spullen te verplaatsen maar ook om waarde toe te voegen, deze direct te verhandelen en kennis hieromtrent te ontwikkelen. Dit betekent dat er combinaties worden gemaakt met de veiling en met kennisintensieve bedrijven die voorzien zijn op het terrein van de Floriade. Behalve deze programmatische combinatie ligt het voor de hand ook naar combinaties te zoeken in waterhuishouding, energiesystemen en infrastructuur

Luchtfoto realisatie eerste fase
Luchtfoto realisatie eerste fase
Greenportlane open
Greenportlane open
Aanleg zuidoostelijk klavertje
Aanleg zuidoostelijk klavertje
Realisatie Greenportlane en ecoduct
Realisatie Greenportlane en ecoduct
De kleinste bouwsteen van het masterplan is het klavertje. Dat lijkt zuiver metaforisch, maar dat is het niet. Na een uitgebreide studie naar mogelijke configuraties voor de extreem grote eenheden die de logistieke sector met zich meebrengt blijkt de configuratie van een klaver een goede basis te vormen waarin C2C doelstellingen eenvoudig kunnen worden toegepast. De klaverconfiguratie maakt het mogelijk om middels een eenrichtingssysteem de doorstroming van het verkeer te optimaliseren. Het klavertje heeft 70% uitgeefbaar terrein en 30% collectief gebied. Dit groen maken we functioneel voor de infiltratie van hemelwater vanaf de grote dakvlakken van de loodsen en vanaf de infrastructuur. Omdat de bebouwde bladen van het klavertje uiteengelegd worden, kan het groengebied tot diep in het werkgebied doordringen, tot nut en genoegen van werknemers, maar ook voor de aanleg van een langzaamverkeersnetwerk. In de stam van het klavertje bevindt zich een brede groenzone die wordt ingezet ter zuivering van het vervuilde water uit de omliggende gebouwen. Schoon water dat infiltreert in de bodem kan via bodempassages dienen als gietwater voor de kassen. Hiermee wordt de natuurlijke balans in het gebied gehandhaafd. Een centrale biovergasser in het plangebied zet snijafval uit de kassen en verwerkingsindustrie, varkensmest en groenafval uit het landschap en omliggende dorpen om in biogas. Het biogas wordt geleid naar warmtekrachtcentrales die elektriciteit en warmte leveren aan de werkclusters via het lauwwatersysteem.
Exemplarisch klavertje
Exemplarisch klavertje
Kringlopen van een klaver
Kringlopen van een klaver
Impressie Trade Port Noord
Impressie Trade Port Noord
Impressie werkcluster en recreatief landschap
Impressie werkcluster en recreatief landschap
Het energiesysteem van het klavertje
Het energiesysteem van het klavertje
Ieder werkcluster is maximaal zelfvoorzienend in energie en water
Ieder werkcluster is maximaal zelfvoorzienend in energie en water
jaar
2009

in samenwerking met
Urban Affairs, De Urbanisten, VHP, A2studio (visualisatie)

programma
Logistiek bedrijventerrein (500 ha), glastuinbouw (250 ha), landschapsontwikkeling (1000 ha), recreatievoorzieningen, infrastructuur

status
realisatie vanaf 2010

opdrachtgever
Gemeenten Venlo, GOB, Horst aan de Maas, NV Klavertje 4, Provincie Limburg

website
dcgv.nl


volgend project:
Landbouwontwikkelingsgebied Chijnsgoed
gerelateerde nieuws
gerelateerde projecten